Angular

Tham gia khóa học Angular toàn diện với Hachinet Academy và hưởng lợi không chỉ từ khóa học mà còn từ một cộng đồng lớn! Khóa học này bao gồm tất cả, từ thiết lập đến triển khai ! Học viên sẽ được tìm hiểu tất cả về Angular, kỹ năng mềm, kỹ năng phỏng vấn  và hơn thế nữa!

Nhưng đó không phải là tất cả!  Học viên sẽ học cách triển khai một ứng dụng từ A đến Z. Khóa học này cũng sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Angular CLI và xây dựng một dự án hoàn chỉnh , cho phép bạn thực hành những điều đã học trong suốt khóa học!

I. Mục tiêu đạt được sau khóa học

 • Phát triển các ứng dụng web hiện đại, phức tạp, đáp ứng và có thể mở rộng với Angular
 • Sử dụng sự hiểu biết sâu sắc, có được về các nguyên tắc cơ bản về Angular để nhanh chóng trở thành nhà phát triển giao diện người dùng
 • Hiểu đầy đủ về kiến ​​trúc đằng sau một ứng dụng Angular và cách sử dụng nó
 • Tạo single-page applications với một trong những Framework JavaScript hiện đại nhất.

II. Nội dung khóa học

 1. Tổng quan - Giới thiệu về Angular
 2. Cài đặt môi trường, Project Setup
 3. Angular7 - Components
 4. Angular7 - Modules
 5. Angular7 - Data Binding
 6. Angular7 - Event Binding
 7. Angular7 - Templates
 8. Angular7 - Directives
 9. Angular7 - Pipes
 10. Angular7 - Routing
 11. Angular7 - Services
 12. Angular7 - Http Client
 13. Angular7 - CLI Prompts
 14. Angular7 - Forms
 15. Materials/CDK-Virtual Scrolling
 16. Angular7 - Materials/CDK-Drag & Drop
 17. Angular7 - Animations
 18. Angular7 - Materials
 19. Kiểm tra và bài tập lớn

III. Đối tượng của khóa học

 • Người muốn trở thành một front-end developer giỏi và chuyên nghiệp.
 • Nghiêm túc với việc học tập và có hướng mục tiêu rõ ràng.
 • Muốn có thể đi làm ngay sau khi học xong khóa học

Đăng ký tư vấn


Angular

4.000.000đ

4 tháng(2 buổi/tuần)