C# (Sharp) core

C # là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất và có thể được sử dụng cho nhiều thứ khác nhau, bao gồm các ứng dụng di động, phát triển trò chơi và phần mềm doanh nghiệp. Biết C # mở ra rất nhiều cánh cửa cho bạn với tư cách là một nhà phát triển.

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

Khóa học này trình bày chi tiết các chủ đề C# từ cấp độ cơ bản đến nâng cao.

I. Mục tiêu đạt được sau khóa học

 • Có kiến thức nền tảng về lập trình với ngôn ngữ C#
 • Có được toàn bộ kiến thức về C# chuyên sâu
 • Nắm vững các khái niệm về Lập trình hướng đối tượng (OOP)
 • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
 • Phát triển kỹ năng, tư duy logic và phong cách lập trình
 • Kỹ năng trả lời phỏng vấn

II. Nội dung khóa học

 1. C# - Tổng quan về lập trình
 2. C# - Môi trường và cài đặt môi trường
 3. C# - Cấu trúc chương trình C#
 4. C# - Cú pháp cơ bản
 5. C# - Các kiểu dữ liệu và parsing
 6. C# - Biến - Hằng số - Toán tử
 7. C# - Cấu trúc rẽ nhánh
 8. C# - Vòng lặp
 9. C# - Đóng gói
 10. C# - Phương thức
 11. C# - Nullables
 12. C# - Mảng - Chuỗi
 13. C# - Struct - Enums
 14. C# - Lớp - Kế thừa - Đa hình - Nạp chồng phương thức
 15. C# - Interface và namespace
 16. C# - Preprocessor Directives trong C#
 17. C# - Biểu thức chính quy
 18. C# - Xử lý ngoại lệ
 19. C# - Làm việc với file (I/O)
 20. C# - Reflection và delegate 
 21. C# - Sự kiện, xử lý sự kiện
 22. C# - Tất tần tật về Collections
 23. C# - Kiểu Generics
 24. C# - Phương thức ẩn danh
 25. C# - Đa luồng

III. Đối tượng của khóa học

 • Người chưa có nền tảng về lập trình muốn học C# để bắt đầu.
 • Nghiêm túc với việc học tập và có hướng mục tiêu rõ ràng.
 • Muốn trở thành 1 lập trình viên C# chuyên nghiệp.
 • Muốn có thể đi làm ngay sau khi học xong khóa học

Đăng ký tư vấn


C# (Sharp) core

12.000.000đ

6 tháng(2 buổi/tuần)