Java core

Hãy thực hiện bước đầu tiên của bạn đối với sự nghiệp phát triển phần mềm với khóa học về Java core— một trong những ngôn ngữ lập trình được yêu cầu nhiều nhất và là nền tảng của hệ điều hành Android. Được thiết kế cho người mới bắt đầu

Khóa học này trình bày chi tiết các chủ đề Java Core từ cấp độ cơ bản đến nâng cao.

JAVA là ngôn ngữ trong top 3 thế giới về nhu cầu sử dụng, 90% các công ty lớn trên thế giới như các đại gia Google, Amazon đều sử dụng Java để làm ứng dụng Desktop và hệ thống Website Backends với Java EE Web.

I. Mục tiêu đạt được sau khóa học

 • Nắm vững các khái niệm về Lập trình hướng đối tượng (OOP)
 • Các khái niệm Java core cơ bản và nâng cao
 • Cấu trúc dữ liệu trong Java
 • Biểu thức chính quy trong Java
 • Xử lý ngoại lệ trong Java
 • Làm việc với tệp trong Java
 • Kỹ năng trả lời phỏng vấn
 • Cam kết có việc làm ngay khi kết thúc khóa học

II. Nội dung khóa học

1.    Tổng quan về java
2.    Bắt đầu lập trình với Java
3.    Lập trình hướng đối tượng với java
4.    Các kiểu dữ liệu và các toán tử
5.    Interface và lớp trừu tượng
6.    "Làm việc" với String
7.    "Làm việc" với mảng
8.    Annotation và Enum
9.    Kiểu Collection và Generics
10.    "Làm việc" với Files
11.    "Xử lý" ngoại lệ
12.    Đồng bộ và Bất đồng bộ
13.    Regular Expressions
14.    Làm việc với các biến/phương thức private
15.    Thi cuối kỳ/Bài tập lớn

III. Đối tượng của khóa học

 • Người chưa biết hoặc biết ít về lập trình muốn học java để bắt đầu.
 • Nghiêm túc với việc học tập và có hướng mục tiêu rõ ràng.
 • Muốn trở thành 1 lập trình viên Java chuyên nghiệp.

Đăng ký tư vấn


Nhận ưu đãi 50% trong tháng 1

Java core

12.000.000đ 24.000.000đ

6 tháng(2 buổi/tuần)