Software Engineer Capstone Project– Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật phần mềm

Danh sách môn học Lập trình phần mềm di động:

Sau chứng chỉ này, sinh viên có khả năng lập các ứng dụng trên mobile, tham gia được các công ty cung cấp dịch vụ xây dựng phần mềm mobile apps.

Lợi ích sau kỳ học

Từ kiến thức nền tảng vững chắc trong khoa học máy tính, sinh viên được tiếp cận đến lập trình di động và lập trình hướng đối tương. Sinh viên cũng có thể tạo nên được những ứng dụng trên mobile và tham gia những dự án này ở một số công ty.

Cơ hội nghề nghiệp

  • – Lập trình app di động mobile

Bài tập của học viên