Học viện lập trình Hachinet Academy

Bứt phá Công nghệ

UI/UX những yếu tố cơ bản và nghề UI/UX Desginer


UI – User Interface; UX – User Experience là những khía cạnh phản ánh sự tương tác, trải nghiệm của người dùng khi sử dụng dịch vụ, website hay sản phẩm của công ty trên môi trường kỹ thuật số.

UI/UX những yếu tố cơ bản và nghề UI/UX Desginer

Để tạo ra trải nghiệm tốt cho sản phẩm nó đòi hỏi nhiều yếu tố, khía cạnh khác nhau kết hợp lại. Tựu chung lại có ba khía cạnh chính gồm: Business, User và Technology.

Về UX – User Experience có 4 nguyên tố chính tạo ra nó kèm theo là mức độ quan trọng của mỗi nguyên tố:

1.  Value – Giá trị - chiếm 50%: là giá trị tạo ra cho doanh nghiệp hoặc cho người sử dụng. Một ứng dụng phải có lượng người sử dụng ổn định cùng với mô hình tăng trưởng của doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp lớn mạnh. Đồng thời lợi ích người dùng nhận được phải nhiều hơn chi phí.

2.  Usability – Tính tiện dụng – chiếm 35%: Người dùng có thể dễ dàng hoàn thành một tác vụ hay một business trên sản phẩm một cách nhanh chóng. Ví dụ như: số lượng màn hình phải trải qua, số lần bấm nút,.. đồng thời cần thêm các yếu tố khác như độ hài lòng, giao diện đẹp, các hình ảnh, hiệu ứng không bị rối hoặc làm phân tâm người đang thực hiện.

3.  Adoptability – Tính dễ tiếp cận – 15%: sản phẩm có dễ dàng tiếp cận và sử dụng hay không. Tính dễ tiếp cận thể hiện người dùng mất bao nhiêu thời gian để hiểu được cách sử dụng hoặc hoàn thành một business.

4.  Desirability – Tính mong muốn – 10%: Trải nghiệm của sản phẩm có thú vị và hấp dẫn hay không.

Trong quá trình phát triển sản phẩm thì hãy chú trọng vào ba yếu tố đầu tiên. Chỉ khi sản phẩm hoàn thành và goLive và được sử dụng bởi người dùng cuối, tiếp nhận các feedback và đo lường được tính hiệu quả thì khi đó mới bắt đầu tính đến giai đoạn cuối chiếm 10% này. Việc tạo ra sản phẩm working product (sản phẩm chạy được) thì rất dễ, nhưng tạo ra impactful product (sản phẩm có giá trị) thì phải bao gồm đủ tất cả các yếu tố trên. Và để có sản phẩm cạnh tranh được với các đối thủ thì yếu tố Desirability sẽ tạo ra sự khác biệt rõ ràng.

Hachinet Academy ./.