Học viện lập trình Hachinet Academy

Bứt phá Công nghệ

TOP những đặc trưng vượt trội của .NET Core


.Net Core là một phiên bản của DotNet framework nhẹ và cross-platform có thể cài đặt trên Mac và Linux; những đặc trưng mới sẽ bổ sung và nâng cao hiệu năng high-performance & highly scalable cho các ứng dụng Web mà sử dụng ít code.

Web Developer muốn phát triển các ứng dụng cho Desktop or Mobile, Game Developer hoặc muốn lập trình Machine Learning, DotNet Core là một lựa chọn tối ưu mà ít phải học thêm ngôn ngữ lập trình mới.

TOP những đặc trưng vượt trội của .NET Core

TOP .Net Core Features gồm:

PERFORMANCE

Hiệu năng (Performance) là một trong những đặc trưng quan trọng bậc nhất của bất kỳ ứng dụng nào. Ngay cả với ứng dụng web, Server có tài nguyên rất lớn nhưng các ứng dụng vẫn cần sử dụng lượng tài nguyên tối thiểu để thực hiện số lượng tối đa các tác vụ. 

Application Performance không chỉ phụ thuộc vào Code như thế nào mà còn phụ thuộc vào kiến trúc của Framework trong nhân tố Performace. Với Asp.NET Core và Kestrel web server, khiến cho ứng dụng web hiệu năng hơn, tốn ít tài nguyên và chạy mượt hơn.

CROSS-PLATFORM & CONTAINER SUPPORT

Sau khi .Net Core được công bố, người dùng Mac & Linux có thể phát triển các ứng dụng sử dụng Microsoft Technologies tuyệt vời trên các máy chạyMac & Linux.

Mặt khác, với Cloud. DotNet Core cho phép các nhà phát triển sử dụng Containers Technologies như Docker, Kuberenetes, …

SINGLE PROGRAMMING MODEL FOR MVC AND WEB API

Trong MVC 5, controllers kế thừa từ lớp cơ sở System.Web.Mvc.Controller để phục vụ các HTTP requests trong khi Web API 2 controllers kế thừa từ System.Web.Http.ApiController để tạo các RESTful Web services sử dụng JSON & XML.

Với ASP.NET Core, MVC và Web API được merge vào cùng với nhau. Điều này được các nhà phát triển đánh giá cao vì nó làm cho việc phát triển trở nên đơn giản hơn.

DEPENDENCY INJECTION

Built-in Dependency Injection là một trong những đặc trưng nổi bật của .Net Core. Nó làm cho các tác vụ trên các ngữ cảnh logging contexts, database contexts,… được truyền vào trong MVC controllers đơn giản hơn.

SPA TEMPLATE

Asp.Net Core với các template Angular & React SPA Templates. Khi chúng ta tạo các dự án sử dụng các SPA template thì tất cả các package kèm theo Angular & React sẽ được tự động cài đặt và sử dụng NPM. Nó cũng hỗ trợ cho developer sử dụng Angular CLI dễ dàng hơn.

WWWROOT FOLDER FOR STATIC FILES

Trong Asp.Net Framework developers tạo các thư mục cho Static Files (Images, CSS, Scripts) với các tên thư mục tùy ý. Trong Asp.Net Core thư mục ngầm định là “wwwroot” cho tất cả các static files.

Hachinet Academy ./.